top of page

Service 

Calibration

Processkontroll och vägningsutrustning
 
I produktionen är effektiv processkontroll avgörande. Oavsett om det är inom läkemedels-, livsmedels- eller andra industrier som är beroende av precisionsvägning.

Extenso levererar vägningsutrustning av högsta kvalitet och precision, inklusive bandvågar, Loss in Weight System och nyckelfärdiga lösningar för att möta dina krav. 

Vårt produktutbud är omfattande och vi arbetar med kunder för att utveckla lösningar, implementera och sedan underhålla dem. I vår tjänst ingår underhåll av all levererad vägnings- och doseringsutrustning på regelbunden basis.

Service och underhåll är avgörande för att säkerställa maximal drift av kritiska processtyrsystem.

Underhåll av vägningsutrustning
 
Extensos kvalificerade ingenjörer kommer att utföra hälsokontroller av system och kritiska delar för att säkerställa helt optimerad processkontroll. Detta inkluderar alla våra bandvågar och Loss in Weight System, och utrustning som anses underprestera kommer att bytas ut vid behov.

Vår välutbildade personal har tillgång till ett omfattande lager av delar för att möta kundernas behov. En rapport från varje tjänst tillhandahålls alltid som visar status och potentiella uppgraderingar som behövs för att hålla systemet igång. 

Fullständig underhållsservice av vår vägningsutrustning över processkontroll är ett av de många sätt som Extenso upprätthåller den höga standard vi är kända för.

bottom of page